Gebruikersovereenkomst

Deze Gebruikersovereenkomst (hierna de Overeenkomst genoemd) regelt de relatie tussen de eigenaar van http://muscleetforce.be/ enerzijds en de gebruiker van de site anderzijds. Muscleetforce.be is geen site voor massamedia.

Door de site te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst. Gebruik de muscleetforce.be-website niet als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst!

Rechten en plichten van de partijen

De gebruiker heeft het recht om:

 • Zoeken naar informatie op de site;
 • Informatie ontvangen op de site;
 • Maak informatie voor de site;
 • Geef commentaar op de inhoud die op de site is geplaatst;
 • Gebruik de site-informatie voor persoonlijke niet-commerciële doeleinden.

De administratie heeft het recht:

 • Naar eigen goeddunken en de noodzaak om de regels te maken, te wijzigen of te annuleren;
 • Beperk de toegang tot alle informatie op de site.

Gebruiker gaat akkoord:

 • Zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie;
 • Update de persoonlijke gegevens verstrekt tijdens registratie in geval van verandering;
 • Wanneer u informatie uit andere bronnen kopieert, neem dan informatie over de auteur op in de samenstelling;
 • Verspreid geen informatie die gericht is op propaganda van oorlog, die aanzet tot nationale, raciale of religieuze haat en vijandschap, noch andere informatie voor de verspreiding waarvan strafrechtelijke of administratieve aansprakelijkheid wordt verstrekt;
 • Verstoor de site niet;
 • Maak geen meerdere accounts op de site aan als ze in feite van dezelfde persoon zijn;
 • Geen acties ondernemen om andere gebruikers te misleiden;
 • Draag uw account en / of gebruikersnaam en wachtwoord van uw account niet over aan derden voor gebruik;
 • Registreer geen account namens of in plaats van een andere persoon, met uitzondering van gevallen waarin de wetgeving van de Nederland;
 • Plaats geen materiaal van reclame, erotische, pornografische of aanstootgevende aard, evenals andere informatie, waarvan de plaatsing verboden is of in strijd is met de normen van de huidige wetgeving van de Nederland;
 • Gebruik geen scripts (programma’s) voor de geautomatiseerde verzameling van informatie en / of interactie met de Site en zijn Diensten.

Administratie verbindt zich ertoe:

 • Behoud de prestaties van de site, tenzij dit onmogelijk is om redenen buiten de controle van de administratie.

Verantwoordelijkheid van de partijen

 • De administratie draagt ​​geen enkele verantwoordelijkheid voor de diensten die door derden worden geleverd;
 • In geval van overmacht (militaire operaties, noodtoestand, natuurramp, enz.), Staat de Administratie niet in voor de veiligheid van de door de Gebruiker geposte informatie, evenals de ononderbroken werking van de informatiebron.

Overeenkomst voorwaarden

Deze Overeenkomst treedt in werking bij elk gebruik van deze site. De overeenkomst is niet meer geldig wanneer een nieuwe versie verschijnt. De administratie behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst naar eigen goeddunken eenzijdig te wijzigen. De administratie stelt gebruikers niet op de hoogte van een wijziging in de Overeenkomst.